KADINLARDA İLKLER: MİLLETVEKİLLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar gününde, geçmişten-günümüze siyasi, kültürel ve sanatsal başarı sağlayan ve yön veren kadınların ilkleri olan özel dosya haberimiz...

KADINLARDA İLKLER: MİLLETVEKİLLERİ

Meclise Giren İlk Kadın Milletvekilleri

 

Türk kadını seçme ve seçilme hakkına birçok batı ülkesinden daha önce sahip olmuştur. Seçme ve seçilme hakkını elde ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren ilk kadın Milletvekillerimizin isimleri, yaşları, medeni durumları, mezun olduğu okullar, meslekleri şu şekildedir.

 

Meclise giren ilk kadın vekillerimizin 13’ü öğretmen, 1’i yazar, 1’i doktor, 2’si çiftçidir. 1’i de biçki, dikiş ile ilgilenmiştir. Milletvekillerimizin yaşları 30’un üzerindedir. En genci 32 yaşında olan Fatma Memik Hanım ve Benal Nevzat Hanımdır. En yaşlısı ise 53 yaşında olan Nakiye Hanım’dır.

 

Mebrure Gönenç, 1900 yılında İstanbul’da doğmuştur. Baba adı İbrahim, anne adı Didar’dır. Arnavutköy Amerikan Koleji’nden mezun olmuştur. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Öğretmen olan Gönenç, 1930 yılında Adana Belediye Meclis Üyeliği, Mersin Belediye Meclis Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 35 yaşında evli ve iki çocuk annesidir. 5., 6. Ve 7. Dönemlerde Afyon milletvekilliği yapmıştır.

 

Türkan Örs, 1900 yılında Üsküdar’da doğmuştur. Baba adı Mehmet Sabri, anne adı Abide’dir. İstanbul Darülfunun felsefe bölümünden mezun olmuştur. Fransızca bilmektedir. Öğretmen olan Örs Üsküdar Kız Sanat Mektebi Müdürlüğü yapmıştır. 35 yaşındadır. Medeni durumu bekardır. 5. ve 6. Dönemlerde Antalya milletvekilliği yapmıştır.

 

Sabiha Erbay, 1900 yılında Bergama’da doğmuştur. Baba adı Aziz, anne adı Nadire’dir. Dar’ülmuallimat-ı Aliye (Yüksek Öğretmen Okulu) mezunudur. Öğretmen olan Sabiha Hanım İzmir Muallim Mektebi Müdürlüğü yapmıştır. 35 yaşında ve bekardır. 5. Dönem Balıkesir, 6. ve 7. Dönemlerde Samsun milletvekilliği yapmıştır.

 

Hatice Özgener, 1865 yılında Selanik’te doğmuştur. Baba adı Mustafa, anne adı Fatma’dır. Rüştiye mezunudur. Rumca bilmektedir. Öğretmen olan Hatice Hanım dul ve dört çocuk annesidir. 70 yaşındadır. Dar-ül Eytam Müüdürlüğü yapmıştır. 5. Dönem Çankırı milletvekilliği yapmıştır.

 

Fatma Memik, 1903 yılında Safranbolu’da doğmuştur. Baba adı Şakir, anne adı Cemile’dir. İstanbul Darülfunun Tıp Fakültesi mezunudur. Doktor olan Fatma Hanım İngilizce bilmektedir. 32 yaşında ve bekardır. İstanbul Gureba Hastahanesi’nde poliklinik şefi olarak çalışmıştır. 5., 6. Ve 7. Dönemlerde Edirne milletvekilliği yapmıştır.

 

Nakiye Elgün, 1882 yılında İstanbul’da doğmuştur. Baba adı Mehmet, anne adı Zeliha’dır. İstanbul Muallim Mektebi mezunudur. Öğretmen olan Nakiye Hanım, Kız Lisesi Müdürlüğü ve 1930 yılından itibaren de İstanbul Umumi Meclis ve Encümen Üyeliği yapmıştır. Bekar ve 53 yaşındadır. 5., 6. ve 7. Dönemlerde Erzurum milletvekilliği yapmıştır.

 

Fakihe Öymen, 1900 yılında İşkodra’da doğmuştur. Baba adı İsmail anne adı Azize’dir. İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunudur. Öğretmen olan Fakihe Hanım, Fransızca bilmektedir. Türk Maarif Cemiyeti Kız Lisesi Müdürlüğü yapmıştır. Evli ve 35 yaşındadır. 5., 6. ve 7. Dönemlerde İstanbul, 8. Dönemde ise Ankara milletvekilliği yapmıştır.

 

Bahire Bediz Aydilek, 1897 yılında Bosna’da doğmuştur. Baba adı Hasbi, anne adı Esma’dır. Ortaokul mezunudur. Evli ve bir çocuk annesi olan Bahire Hanım öğretmendir. 38 yaşındadır. Bolu Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 5. Dönem Konya milletvekilidir.

 

Mihri Pektaş, 1895 yılında Bursa’da doğmuştur. Baba adı Yusuf Bahattin, anne adı İclal’dir. Amerikan Kız Koleji mezunudur. Öğretmen olan Mihri Hanım, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Robert Koleji’nde öğretmenlik yapmıştır. 40 yaşında, evli ve iki çocuk annesidir. 5., 6. ve 7. Dönemlerde Malatya milletvekilliği yapmıştır.

 

Esma Nayman, 1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. Baba adı Hasib, anne adı Melek’tir. Lise mezunudur. Dil öğretmeni olan Esma Hanım, İngilizce, Fransızca ve Rumca bilmektedir.1930 yılından itibaren Adana Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. 36 yaşında evli ve iki çocuk annesidir. 5. Dönem Seyhan milletvekilliği yapmıştır.

 

Sabiha Görkey, 1888 yılında Üsküdar’da doğmuştur. Baba adı İsmail, anne adı Ayşe’dir. Darülfünun matematik bölümü mezunudur. Öğretmen olan Sabiha Hanım, Fransızca bilmektedir. Tokat Ortaokulu’nda matematik öğretmenliği yapmıştır. 47 yaşında, evli ve bir çocuk annesidir. 5. Dönem Sivas milletvekilliği yapmıştır.

UHA Haber Merkezi - ÖZKAN KARACA

BELEDİYELER

EKONOMİ